Сениор графички дизајнер

Арт Принт Стуио е компанија која излегува на Европски пазар со веб страна која продава решенија на Европскиот пазар и има потреба да вработи:


Сениор графички дизајнер


Опис на работата и работните задачи:

  • Арт Принт Студио има потреба од сениор графички дизајнер и припрес монтажа, со работно искуство од минимум 2 години,
  • Арт Принт е спремен да го дообучи лицето, за припрес оделот.

 

За таа цел потребно е лицето да поседува:

  • Лична и професионална ефективност,
  • Прецизност и ажурност во работата,
  • Подготвеност да ја прифати фирмата како своја.


Лицето ќе ги има следниве задачи:

  • Графички дизајн со дизајнерски способности за креирање на МОДЕРНИ, УНИКАТНИ И СОВРЕМЕНИ дизајнерски решенија,
  • Брзо и ефикасно користење на COPY/PASTE дизајнерски решенија,
  • Брзо и ефикасно ремоделирање на готови решенија за полнење на нашата база со дизајни за ВЕБ страната,
  • Одлично познавање на Англиски јазик, поради потребата за работа за Европски пазар.

 

Почетна плата НАД 25.000 денари.

КЛИКНИ