ИТ Администратор

За компанијата: Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет, што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да... повеќе за компанијата »

Активни огласи од АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје:

Одговорно лице за ставање на серија лек во промет - Аналитичар во Контрола на квалитет

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО Бунарџик-Илинден е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон  високо квалитетно производство на лекови во Р.епублика Северна Македонија.

ИТ Администратор

Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови:

 •         ВСС образование – Факултет за електротехника и информациски технологии
 •         Одлично познавање на англиски јазик
 •         Пожелно е минимум 2 години работно искуство на иста или слична позиција
 •         Одговорност, тимска работа, комуникативност и флексибилност.

Одговорности и работни задачи:

 • Одлично познавање на Microsoft технологии (Windows Server 2008 R2, Microsoft SQL), Active Directory
 • Познавање на технологии за виртуелизација
 • Одржување на мрежна инфраструктура
 • Одржување на видео надзор и негово следење
 • Техничка подршка на хардверот и софтверот во Компанијата

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини,  способности и лични особини:

 •      Организираност и ефикасност; 
 •      Способност за тимска работа;
 •      Работа со дадени рокови;
 •      Следење на интерните правила и процедури;
 •      Самоиницијативност и самокритичност;

Дополнителни информации:

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: [email protected]