ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

 • Објавен пред 3 месеци
 • АПВ Анторис
 • Активен до 17.05.2019
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Агенцијата за вработување  АНТОРИС, за потребите на своето работење, објавува оглас за 1 (еден) извршител, за следното работно место:

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Потребни квалификации:


       1. Високо образование-Економски факултет

       2. Поседување на лиценца за овластен сметководител

       3. Претходно работно искуство на иста позиција од минимум три години

       4. Одлично познавање на работа со компјутер (MS Office)

       5. Познавање на англиски јазик

       6. Поседување на возачка дозвола Б категорија

Одговорности и задачи:

 • Комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • Контрола на книжење на финансиската и материјална документација
 • Изготвување на завршни годишни сметки
 • Пресметка на ДДВ и данок на добивка
 • Пресметка на плати
 • Плаќање на налози
 • Разновидни се опфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски и регулативни прописи
 • Подготовка на финансиски извештаи
 • Уредно водење на документацијата во согласност со имплементираните стандардите за квалитет  во компанијата
 • Комуникација со сите релевантни државни институции 

Способности и професионални вештини:

 1. Одлични организациски и комуникациски способности
 2. Способност за работа под притисок и кратки рокови
 3. Способност за тимска и индивидуална работа
 4. Систематичен пристап при работењето, ориентација кон детаљи
 5. Поседување на висок интегритет и лојалност
 6. Иницијативност, посветеност и амбициозност
 7. Почитување и примена на пропишаните процедури  и интерни акти на компанијата
 8. Подготвеност за работа во динамична работна атмосфера.

 

Работната позиција е за територијата на град Скопје.


Доколку ги исполнувате горенаведените услови, Ве молиме испратете го Вашето CV,на следната е-маил адреса: kontakt@antoris.com, со задолжителна назнака за која работна позиција аплицирате.

 

 www.antoris.com

 

Само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.


 

КЛИКНИ