Recepcioner

Лицата треба да бидат со високо образование, познавање на англиски јазик и еден од другите светски јазици, подготвен за тимска работа. Претходно работно искуство ќе се смета за предност. Работното време е 40 часа неделно распоредено во втора и трета смена.

 

Потребни квалификации:

  • ССС / ВСС
  • Задолжително претходно работно искуство
  • Познавање на MS Office пакет програми (Word и Excel)
  • Задолжително познавање на англиски и/ или друг странски јазик


Профил на личност:

  • Одлични организациски и комуникациски способности
  • Способност за тимска работа и работа под притисок
  • Динамична, темелна личност насочена кон остварување на резултати
  • Љубезна комуникација со гостите
  • Одговорна, лојална и трпелива личност

 Доколку ги исполнувате овие услови и имате желба за работа во хотел, испратете ја Вашата професионална биографија (CV) на е-mail: setkomint@gmail.com 
Рок за пријавивање: 31.01.2019 

КЛИКНИ