Инженери

ДГПТУ БИТЕМ ДООЕЛ Скопје, обезбедува висококвалитетни градежни услуги за општински, државни како и за приватни клиенти. Наша цел и мисија е преку целосна посветеност да ги задоволиме потребите на нашите клиенти, навремено и квалитетно. Поради проширување на својот тим, и поради зголемен обем на работа,

ДГПТУ БИИТЕМ ДООЕЛ има потреба од

 1.       Дипломирани градежни инженери – 2 извршители

 

2 (двајца) дипломирани градежени инженери со следниве,

 • Потребни квалификации:
 • високо образование - Градежен факултет
 • со работно искуство најмалку 3 (три) години, при изведба на објекти од нискоградба, искуство со работа на терен
 • да поседува А овластување за изведба
 • познавање на англиски јазик,
 • работа со компјутери и задолжително познавње на:MS Office, Internet, Auto CAD,
 • поседување возачка дозвола Б категорија.
 • Личен профил:

Способност во организирање на работата на терен, човечки ресурси и поставување на приоритети

Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија

Способност за тимска работа

Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност

Способност за работа под притисок и во дадени рокови.

 1. Геодетски инженер – 1 извршител
 • Потребни квалификации:
 • ВСС- дипл. градежен инженер насока Геодезија
 • Со овластување А или Б
 • Работно искуство минимум 3 години
 • Познавање на работа на компјутер (ACAD, MS Office, MS Project)
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на законска и подзаконска регулатива од областа на градежништвото
 • Познавање од теренски мерења со геодетски инструменти.
 • Личен профил:

Способност во организирање на ресурси и поставување на приоритети

Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија

Способност за тимска работа

Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност

Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Работениот однос се заснова на определено време од 3 месеци со можност за продолжување.

Работата ќе биде на терен и на објекти ( изведба ).

Дневното работно време на работникот е од 8 часот до 16 часот.

Неделното работно време изнесува 40 работни часа (од понеделник до петок).

Потребните документи –СV, диплома, овластувања, сведителства, уверенија, потврди и др. да се достават на емаил адресата на друштвото vrabotuvanje@bitem.mk.

Огласот трае 5 работни дена од денот на неговото објавување.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

 

 

КЛИКНИ