Претставник за продажба/ Sales representative

За компанијата: Сертификација на ISO стандарди повеќе за компанијата »

АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА

- Комуникација со потенцијални клиенти и маркетинг;

- Запознавање на клиенти со нашите услуги

- Оперативна работа за исполнување на барањата на клиентите;

- Информирање за статусот на издадените понуди и за комуникација со клиенти;

- Организација за продажба

- Исполнување на зададените цели;

- Известување на неделна и месечна основа за достигнувањата и можностите;

Задолжителни квалификации:

- Многу изразени вештини за комуникација, слушање и разбирање на соговорникот;

- Минимално ниво на образование - IV степен на образование;

- Работни, професионални и организациски вештини;

- Познавање на англиски јазик;

- Познавање на MS Office пакетот (Excel, Word...);

- Следење на продажбата и нејзина анализа, преземање на активности за нејзино зголемување

- Предоговарање во однос на продажбата со клиентите.

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ:

- Претходно работно искуство во областа на продажба

- Активно работење во MS Office

- Одлични вештини во пишана и вербална комуникација

- Способност за тимска работа  и комуникативност

- Преземање на иницијатива и одговорност

- За предност ќе се смета минимално познавање од маркетинг