ДИГИТАЛ МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ

Арт Принт Студио, има потреба да вработи:


ДИГИТАЛ МАРКЕТИНГ СПЕЦИЈАЛИСТ


За таа цел потребно е лицето да поседува:

 • Особен интерес во дигиталната маркетинг област,
 • Лична и професионална ефективност,
 • Прецизност и ажурност во работатата, 
 • Отклонување на несакани грешки во текот работата,
 • Подготвеност за работа во тим, 
 • Подготвеност да ја прифати фирмата како своја. 

 

Лицето ќе ги има следнивe задачи:

 • Communicate openly and clearly, 
 • Following Strategy for Digital Marketing, 
 • Excellent reading and writing of English,
 • Responds to posts or comments to point potential users to client’s platform,
 • Performs research to find articles, stories, resources, or other content that is relevant to our customer base and posts it to our Facebook and Twitter page in a manner that invites conversation and interaction,
 • Follow concurrent and their activities, 
 • Ability to work several campaign in same time, 
 • Design and creative content creation for ad campaigns, 
 • White-hat link building technique, 
 • Blog post and article research and writing/copywriting, 
 • SMM/SMO, 
 • PPC campaign keyword research, management and optimization,
 • SEO Front and Back Activities.

 

Напредно искуство во: 

 • Претходно работно искуство од мин. 2 години во овој сегмент,
 • Одлично познавање и активно користење на различни online реклaмни платформи и комуникациски алатки,
 • Генерирање и брз внес на значителен волумен на електронски содржини,
 • Менаџирање e-commerce платформи (B2C и B2B), 
 • Реализација на online комуникација и поддршка, 
 • Изработка на online комуникациски и продажни кампањи, 
 • Аналитика на резултати, 
 • Пишување на текстови и содржини за online употреба во различни канали во координација со искусни колеги, 
 • Напредно познавање и активно користење на апликациите од MS Office пакетот (Word, Excel, Power Point),
 • Активно користење на Adobe Photoshop,
 • Одлично познавање и активно користење на деловен англиски јазик (пишан и говорен),  
 • Познавање на деловен германски јазик ќе се смета за предност, 
 • Одлични комуникациски, презентациски и аналитички способности, 
 • Потврдена способност за ефикасна реализација на повеќе истовремени online проекти и исполнување на утврдени рокови, 
 • Можност за добра заработка после воспоставување, усогласување и координација на целиот систем,

 

Вашето CV пратете го на емаил: artprintstudio@gmail.com, со задолжителна назнака  „Digital Marketing Specialist”.

КЛИКНИ