Специјалист за дигитален маркетинг

ВинаријаСковин Група ДООЕЛ Скопје има потреба од вработување на

Специјалист за дигитален маркетинг

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Одржување на социјалните мрежи - Facebook, Instagram

  Креирање дизајни и развој на контент маркетинг

  Водење на дигитални маркетинг кампањи и истражување на пазар

  Аналитичко размислување и планирање на маректинг стратегии и кампањи со фокус на платен маркетинг

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Навремено и совесно извршување на работните задачи
 • Проактивност и внесување иновативни методи за раст на брендот
 • Доверливост, трудољубивост и самоиницијативност
 • Способност за менаџирање и контролирање на работата и обврските;
 • Одлични интерперсонални вештини и способност за работа во тим;
 • Одлични комуникациски (усни и писмени) и презентациски вештини;
 • Конструктивен пристап кон работни предизвици и цели;
 • Проактивност, одговорност, систематичност и ориентираност кон остварување резултати;
 • Позитивен ментален став;
 • Способност за организирање задачи според приоритет, работа под притисок и кратки рокови.

Нудиме:

 • добра работна и колегијална атмосфера
 • работно време: 08:00 – 16:00
барај огласи за вработување » барај останати огласи »