Архитект

Фасилити Менаџмент Сервицес Дооел - Скопје, компанија која на своите клиенти им нуди интегриран систем на услуги од областа на управување на недвижнини и нивно одржување од секаков вид.
Поради проширување на дејноста Фасилити Менаџмент Сервицес објавува оглас за вработување на:
АРХИТЕКТ
Обврски и одговорности:
• Изработка на проекти во 2D и 3D
• Презентирање на проектите пред потенцијални клиенти
• Избор на материјали и изнаоѓање на различни решенија за внатрешно уредување
• Подготвување на техничка документација
• Организирање и раководење со подизведувачи
• Прибирање и подготовка на понуди
Квалификации:
• Виско образование – Архитектонски Факултет
• Најмалку 2 години работно искуство во дејноста и искуство во проектирање
• Задолжително познавање на англиски јазик (деловна усмена и писмена комуникација),
• Познавање на германски јазик ќе се смета за предност
• Работа на компјутер (MS Office пакет) и активно работење во AutoCAD 2D/3D .
• Добри комуникациски и организациски способности
• Способност за работа под притисок и зададени рокови
• Способност за решавање на проблеми
• Прецизност и флексибилност
• Поседување на овластување А или Б за изведба, проектирање или надзор, ќе се смета за предност
Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на работното место за кое аплицирате.
Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

КЛИКНИ