Комерцијалист

 • Објавен пред 8 месеци
 • ДПТУ МИРАНА дооел
 • Активен до 19.05.2018
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Велес

(преземи го огласот како слика)

Работната позиција одговара за остварување на конкретни продажни резултати, за обезбедување на присутност и достапност на асортиманот, на  артиклите на компанијата на продажно место со цел да придонесе за зголемување на продажбата и реализација на поставените таргети.

Продажба и наплата :

 • Зема нарачка во продажно место и ја евидентира електронски во софтверот
 • Ја следи листата на должници и презема активности за наплата на побарувањата
 • Ги следи активностите на конкуренцијата во продажно место, идентификува можности и предлага активности за развој на продажбата
 • Прибира податоци од секое продажно места во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи на залиха кај купувачот и врши редовна проверка на нивните рокови на употреба
 • Дава предлози за можности за соработка со определено продажно место 

Договори со купувачи:

 • Преговара и договара соработка со продажно место
 • Подготвува годишни договори и анекси на договори за продажно место
 • Води евиденција на склучени договори со купувачи
 • Доставува примероци од договорите со купувачите до претпоставениот

Својата професионална биографија CV може да ги испратите на е-маил: miranafood@yahoo.com

КЛИКНИ