Комерцијалист за Скопје

Бараме комерцијалист за подрачјето на град Скопје. Барање нови клиенти, посета на веќе постоечки клиенти и ширење на продажната мрежа. Минимум 2 години работно искуство во областа на прехрамбени артикли.

КЛИКНИ