Австриска компанија вработува

Австриска компанија има потреба од:

1 книговодител со работно искуство

1 административен работник, предност владеење на Германски јазик

текстилни инжинери со и без работно искуство

20 шивачи со и без работно искуство

10 рачни работници

Телефон за контакт 076 493 631, 075 344 492

КЛИКНИ