Австриска компанија вработува

Австриска компанија има потреба од:

40 шивачи со  работно искуство

2 кројачи на бансек со работно искуство 

Телефон за контакт 075/484-792

КЛИКНИ