Автомеханичари

Активни огласи од ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН:

ТЕХНОЛОГ - Software Developer

 

Ван Хоол Македонија ДООЕЛ Илинден, белгиски реномиран производител на автобуси, лоциран во Технолошко Индустриската Развојна Зона – Скопје 2, во Бунарџик/Илинден, контакт тел.бр. (02) 551-2851, има потреба од нови вработувања за следнава позиција:


АВТОMEХАНИЧАРИ

Одговорности и задачи:

 • Поставување на неопходните механички делoви;
 • Демонтажа, поправка и замена на дефектните делови;
 • Поставување на амортизерите;
 • Поставување на пневматски делови;
 • Полнење на инсталацијата со компримиран воздух и проверка за истекувања;
 • Прилагодувања на воздушната суспензија и проверка на нејзиното функционирање;
 • Полнење со (масла, гориво и течност за ладење);
 • Старт на моторот, следење и поправка на можните дефекти;
 • Прилагодувања на моторот, менувачот, хидрауличниот и пневматскиот систем;
 • Поставување на изолација во просторот каде се наоѓа моторот (изолација, заштитни плочи);
 • Центрирање на суспензија и управување, тестирање на сопирачките на место за тестирање;

Потребни квалификации:

 • Минимум средно образование од техничките струки;
 • Способност за читање на техничка документација;
 • Способност за прецизна работа со детали;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;


Доколку сте заинтересирани испратете го Вашето CV (работна биографија) на англиски или на македонски јазик на www.vanhool.mk, во делот “отворени работни места”.  
Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 
Краен рок за доставување на апликациите: 31/05/2017
Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 
Исклучиво апликациите доставени преку www.vanhool.mk  ќе бидат земени во предвид.

КЛИКНИ