Раководител на продажба во Toyota Авто Центар

Работно место” Раководител на продажба во Toyota Авто Центар “

Главни работни задачи и обврски

 • Раководење, Контролирање, Унапредување на продажниот тим за нови и користени возила.
 • Координирање на дневните активности со цел промоција и продажба на производи и услуги
 • Мотивира, Едуцира, Обучува и се грижи за запазување на работните процедури и процеси во секторот Продажба
 • Задава и е одговорен за исполнување на неделни, месечни таргети кои произлегуваат од продажните процеси.
 • Учествува во креирање на ценовната политика и позиционирање на производите и услугите
 • Следење на конкуренцијата и идентификација на можности со цел зголемување на продажба
 • Осигурува високо клиентско задоволство како и 100 % исполнување на мерките за заштита при работа според локалните прописи но и според напатствијата на принципалот.
 • Се справува со забелешките и препораките од страна на надворешните и внатрешните клиенти и одговара на истите
 • Го претставува брендот и продажниот тим на позитивен и професионален начин

Образование и искуство

 • Минимум ССС
 • Искуство во работа со клиенти и раководење со тимови
 • Искуство во автомобилскиот сектор се смета за предност

Вештини

 • Позитивна и енергична личност
 • Креативна личност подготвена да одговори на предизвици
 • Комуникациски вештини и преговарачки способности
 • Лидерски вештини
 • Аналитички вештини
 • Пасија за креирање на услуги кои ќе создадат клиентско задоволство
 • Желба за работа во динамична средина

Ве молиме испратете CV  на [email protected]

Огласот е отворен до 10/06/2021