АРХИВАР

 • Објавен пред 9 месеци
 • БАУЕР БГ ДОО Скопје
 • Активен до 13.10.2017
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје

БАУЕР БГ ДОО е компанијата чија дејност е изградба на деловно – станбени единици од високоградба, ентериерно уредување, како и работи во нискоградбата и патната и железничка инфраструктура.

БАУЕР БГ ДОО има потреба од:

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ ВО АРХИВА

Потребни квалификации:

 • ССС минимум
 • Без или со работно искуство 
 • Возраст до 30 години
 • Солидно познавање на англиски јазик
 • Работно користење на компјутер – MS office (word, excel, power point)

Одговорности и задачи:

 • Административно работење и постојана комуникација со странки 
 • Водење на деловодна книга, архивирање на документи и подготовка на извештаи
 • Вршење на административно - технички работи
 • Управување со административна документација
 • Подготовка и достава на документација до сметководството

Вештини и способности:

 • Одлични комуникациски и интерперсонални способности
 • Ориентираност кон клиенти
 • Динамични, иницијативни и насочени кон резултати
 • Способност за работа под притисок и куси рокови
 • Одговорна, лојална, мотивирана и стабилна личност
 • Способност за континуирано стручно усовршување и професионален развој
КЛИКНИ