АВТОЛАКЕР - ПРИПРЕМАЧ

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, белгиски реномиран производител на автобуси, лоциран во Технолошко Индустриската Развојна Зона – Скопје 2, во Бунарџик/Илинден, контакт телефонски број (02) 551-2851, заради проширување на производствени капацитети, има потреба од нови вработувања на баратели на работа, со завршени средни стручни или занаетчиски училишта, за вршење на работни задачи на работните места:

 

  • АВТОЛАКЕР - ПРИПРЕМАЧ
  • ВРАБОТЕН ВО ОДДЕЛ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА АВТОБУСИ

 

Што нудиме:

 

  • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
  • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
  • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;
  • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад;
  • Обезбедена исхрана во современа кантина;

 

Доколку сте заинтересирани аплициирајте на www.vanhool.mk во делот на отворени работни места.

 

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

 

Краен рок за доставување на апликациите:23/01/2019

КЛИКНИ