Шивач

Киeл Групацијата е еден од водечките европски производители на патнички системи за седишта за автобуси и железнички возила на локално, регионално и меѓуградско ниво.
Во рамките на своите компании лоцирани во Германија, Полска, Турција, Холандија, Шпанија, Франција, САД и Русија и со околу 1.200 вработени, Киeл е силен и сигурен партнер за задоволување на потребите на своите клиенти.
Во целиот свет, Киeл е признат по своите високо квалитетни производи, незаменлива експертиза и посветена работна сила. Со новата компанија "Киeл Македонија", која се наоѓа во Желино (Тетово), Киeл продолжува со својот ангажман за своите клиенти, со производство на седишта за автобуси.

Со цел проширување на својот тим, Киел Македонија има потреба од  работници на позицијата:

 

ШИВАЧ
 


Должности и одговорности:

 • Шиење на навлаки на седишта и единечни делови на машина за шиење
 • Подготовка на шаблони за кроење со дополнителен додаток на рабовите и точки за означување на рабовите
 • Кроење на големината на седиштето од обложените делови

Барања и квалификации:

 • IV степен на стручна подготовка. Повеќегодишно работно искуство во областа на шиењето
 • Познавање на елементи за сошивање и видови шиење. Способност да следи шаблони.
 • Одговорна, иницијативна личност со изразена желба на припадност во тим.
 • Подготвен да ги научи позициите на работа и нивни чекори

Загарантирани работни услови:

 • Организиран превоз
 • Лична заштитна опрема
 • Редовна плата
 • Дневни оброци
 • Загарантирани права според Законот за работни односи
   


Доколку оваа позиција ви изгледа ипривлечно и ги исполнувате зададените услови, ве покануваме да го испратете го вашето резиме/ CV на: [email protected] со назнака „Шивач“.

Киел Македонија нуди еднакви можности на вработување без оглед на пол, раса, религија и убедувања, попреченост, возраст и сексуална ориентација.

Апликациите без назнака за кое работно место се однесуваат, нема да бидат земени предвид.

Ќе бидат контактирани само оние кои влегле во потесен круг на селекција