FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

ПРОДАЖНИ АСИСТЕНТИ

МАГНЕТИК ДООЕЛ вработува продажни асистенти! До колку ја сакате модата и сте креативни, вредни, исполнителни...испратете го Вашето CV кај ruzica@magnetik.com.mk

КЛИКНИ