Раководител на малопродажен објект-Тетово

Котон Магазаџилик ДООЕЛ. Друштво за трговија  со текстил на мало во специјализираните продавници, распишува конкурс за работно место:

 

Раководител на малопродажен објект во Тетово

 

Опис на работата:

 • Раководење на малопродажен објект во склад со сите закони и прописи;
 • Раководење со тимот во малопродажниот објект ( секторска организација, организација на смени, годишни одмори, обука на вработените и проценка на работниот потенцијал);
 • Редовно известување за резултатите на работењето;
 • Врши неопходно следење и контрола, како би се осигурал квалитетот и услугата на купувачите ;
 • Организира прием, припрема и презентација на робата во склад со зададените упатства;
 • Ги следи плановите, продажбата и буџетот како би се остварил максимален профит;

 

Услови:

 • Минимум IV степен стручна подготовка
 • Минимум 1 годинa работно искуство во раководење со малопродажен објект
 • Познавање работа со компјутер  (MS-Office пакет)
 • Активно познавање на англиски јазик
 • Тимски лидер и способност за квалитетно справување со конфликти
 • Самостојност во работата и способност за тимско работење

 

Ви нудиме:

 • Динамично и брзорастечко работно опкружување со долгорочна перспектива
 • Пријатна работна средина и посветен тим

 

Рокот за пријавуање е 15 дена, од  денот  на објавувањето.

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесниот избор.

Mail: [email protected]