FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

Техничка поддршка

Активни огласи од Фасилити Менаџмент Сервицес дооел:

Оглас за електроинженер - Машински Инженер за Одржување

Фасилити Менаџмент Сервицес дооел – Скопје е компанија која на своите клиенти им нуди интегриран систем на услуги од областа на управување на недвижнини и нивно одржување од секаков вид.

 

Поради проширување на тимот, Фасилити Менаџмент Сервицес објавува оглас за вработување на позиција за:

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Одговорности и задачи:

·         Контрола на квалитетот на извршените работи и функционирање на техничката опрема.

·         Проверка на објектот од технички аспект (функционирање на целата инфраструктура).

·         Проверка на објектот од аспект на уредување и хигиена.

·         Учествува во подготовка и изработка на техничко-економски предлози.

·         Изготвување на чек листи и извештаи.

·         Го координира тимот за техничка поддршка.

·         Грижа за одржување на опремата во исправна состојба во соработка со одговорен инженер.

·         Обезбедување на непречено функционирање на објектот.

·         Подготвува оперативни упатства и техничка документација за употреба и одржување на опремата.

·         Се грижи за почитување на нормите за безбедност и почитување на амбиентот.

·         Водење на административна документација.

 

Потребни квалификации:

·         Образование – минимум ССС, предност ќе имаат кандидатите со ВСС (машински, електро – технички или градежен факултет).

·         Работно искуство - Минимум 1 година на иста или слична позиција.

·         Активно познавање на англиски јазик.

·         Одлично познавање на MS Office.

·         Возачка дозвола Б категорија.

Личен профил:

·         Одлични комуникациски способности.

·         Професионален и позитивен однос.

·         Организираност и одговорност кон доверените работни задачи.

·         Самоиницијативност и амбициозност за усовршување на знаење и вештини.

·         Флексибилност и способност за тимско работење.

·         Спремност да се носи со предизвици и кратки работни рокови.

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на работното место за кое аплицирате.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

 

КЛИКНИ