ЕЛЕКТРО-МОНТЕР ВО СТРУМИЦА (М/Ж)

(преземи го огласот како PDF)

Електродистрибуција ДООЕЛ е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Република Северна Македонија. Компанијата е дел од EVN групацијата.

КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

 

За потребите на Корисничкиот Енерго Центар во Струмица во Група 2, бараме:

ЕЛЕКТРО-МОНТЕР ВО СТРУМИЦА (М/Ж)

 

Работни задачи:

 • Исклучување и повторно вклучување на корисници на дистрибутивната мрежа
 • Отчитување на податоци од броила
 • Контрола на приклучоци и мерни места
 • Замена на броила на корисници
 • Прием, обработка, чување, ажурирање, средување на документација
 • Помош при отстранување дефекти
 • Откривање и пријавување неправилности на електроенергетски објекти и броила

 

Потребни квалификации

 • IV степен електротехничко образование – Енергетика
 • Квалификации за работа под напон ќе се сметаат за предност
 • Компјутерски познавања ќе се сметаат за предност
 • Возачка дозвола,
 • Одговорност, тимска работа
 • Комуникативност, флексибилност

 

Доколку сте заинтересирани за кариера во Електродистрибуција, на jobs.elektrodistribucija@evn.mk испратете куса биографија и мотивационо писмо, најдоцна до 27.11.2019.

 

Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување.

 

Електродистрибуција е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.

КЛИКНИ