ФИНАНСИСКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕН КООРДИНАТОР

Активни огласи од Фасилити Менаџмент Сервицес дооел:

Оглас за електроинженер - МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР ЗА ОДРЖУВАЊЕ - ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Фасилити Менаџмент Сервицес дооел – Скопје е компанија која на своите клиенти им нуди интегриран систем на услуги од областа на управување на недвижнини и нивно одржување од секаков вид. Поради проширување на дејноста Фасилити Менаџмент Сервицес објавува оглас за вработување на:

 

Финансиски и комерцијален координатор

 

Обврски и одговорности:

 • Подготовка на годишни буџети, предвидувања и деловни планови,
 • Надзор на сметководство, трошоци и наплата,
 • Подготовка на месечни, квартални и годишни финансиски извештаи, графикони, табели,
 • Пресметувања на отстапувањата од буџетот и известување за значајни прашања за управување со менаџментот,
 • Обезбедување на финасиска анализа и управување со трошоците,
 • Тесна соработка со банки, владини институции, правни институции, советници, агенции за недвижности,
 • Застапување на интересите на организацијата во текот на преговорите со трети лица,
 • Мониторирање на сите проекти и осигурување дека истите се реализираат согласно планот и проекцијата,
 • Водење на преговори и селекција на подизведувачи,
 • Подготовка на бизнис понуди и водење на преговори со тековните и потенцијалните клиенти како и подготовка на договори за соработка,
 • Координација на целокупниот тим.

 

Квалификации:

 • Виско образование – Економски факултет,
 • Најмалку 5 години работно искуство,
 • Задолжително познавање на англиски јазик (деловна усмена и писмена комуникација),
 • Работа на компјутер (MS Office пакетот и финансиско –материјални апликации),
 • Добри комуникациски и организациски способности,
 • Тимска работа,
 • Способност за работа под притисок и зададени рокови,
 • Способност за решавање на проблеми,
 • Прецизност и флексибилност.

 

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на работното место за кое аплицирате.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

 

КЛИКНИ