Машински инженер - конструктор на алати

Компанијата Раде Кончар - Контактори и релеи - Скопје има потреба од 1 машински инженер за работа во отсек: Производство и одржување на алати за работно место конструктор на алати.

 Кандидатот треба да поседува:

- 3 (три) годишно работно искуство;

- солидно познавање на обработка со пластична деформација;

- одлично познавање на техничко цртање и нацртна геометрија;

- одлично познавање на AutoCad;

- познавање на Solidworks (посебно модулот Sheet Metal);

- желба за напредување и тимска работа;

- комуникативност. 

Почетна плата 30.000 денари нето.

Работниот процес се извршува во една работна смена, од 07.30. - 15.30.часот, од понеделник до петок.