Одговорно лице на магацин за готови производи

За компанијата: Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет, што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да... повеќе за компанијата »

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО с.Бунарџик Илинден е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон  високо квалитетно производство на лекови  во Република Северна Македонија.

Одговорно лице на магацин за готови производи

Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови:

  • ВСС (магистер по фармација / дипломиран фармацевт со важечка лиценца за работа);
  • Работно искуство во дејноста би се сметало за предност;
  • Одлично познавање на MS Office - пакетот и интернет пребарувачите;
  • Активно познавање и комуникација (писмена и усна) на англиски јазик;
  • Способност за самостојна работа, посветеност, организациски и комуникациски способности, лојалност, тимска работа, флексибилност.

Работни задачи:

  • Организација на магацинското работење и координација со други сектори;
  • Следење на ниво на оптимални залихи на производ;
  • Организација на дневни испораки на стоки до клиенти;
  • Основни познавања на материјално работење
  • Мониторирање на амбиетални услови;

Дополнителни информации:

     Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: [email protected]