Менаџер за Човечки ресурси / HR Manager

 • Објавен пред 10 месеци
 • Mysoft Advanced Technologies
 • Активен до 24.02.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Професионални карактеристики:

 • Адекватна диплома или професионален тренинг во HR Менаџмент
 • 3+ Години искуство во HR Менаџмент, конкретно во ИТ Секторот,кој може да се справува со различни HR препреки.
 • Способности за планирање и организирање.
 • Комуникациски вештини, и способност за разрешување на различни непредвидени пречки.
 • Аналитички пристап
 • Прецизност во работата,со око за детал.
 • Јазик:Македонски/Албански, Англиски, Македонски, Француски се бројат како предност.
 • Креирање стратегија за вработување и поддршка на Менаџмент тимот за процесот на регрутирање
 • Искуство во пристапот на интервјуирање,тестирање и креирање персонални профили за кандидатите

Лични Карактеристики:

 • Ефикасно менаџирање со време
 • Способен за доверливост и знаење на вредноста на истата
 • Ентузијазмот за споделување,развивање,тренирање како и ментор
 • Капацитет за решавање на проблеми
КЛИКНИ