Воспитувач и Неговател

  • Објавен пред 3 дена
  • СПЕКТРУМ НОВА
  • Активен до 22.10.2020
  • Позиција: Образовен кадар
  • Локација: Битола

Детска приватна градинка од Битола има потреба од:

Воспитувач во детска градинка - (1) извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или 240 ЕКТС дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст и дипломиран педагог за предучилишно воспитание или завршено соодветно вишо образование (VI) степен за воспитувачи;

- предност ќе имаат кандидатите со важечка лиценца за воспитувач;

- со и без искуство

Една смена

Основна плата 18.000

Неговател (1) извршител(и);

- Средна стручна спрема (IV) Педагошко медицинска сестра; Средно медицинско училиште општа насока

-предност ќе имаат кандидатите со важечка лиценца за неговател

- со и без работно искуство

Една смена

Основна плата 16.000

Сите заинтересирани да испратат кратка биографија на следниов маил spectrum.novadooel@gmail.com

Контакт тел. 075/295-250

КЛИКНИ