Office Assistant (Temporary)

 • Објавен пред еден месец
 • ТДР Скопје ДООЕЛ Скопје
 • Активен до 01.07.2021
 • Позиција: Административен работник
 • Локација: Скопје

(преземи го огласот како PDF)

Office Assistant

Skopje

We are looking for a temporary Office Assistant in our office in Skopje! We are eager to find someone who is willing to learn, who is adaptable and communicative, with detail-oriented approach and high ethical standards. As you would be providing admin services to our employees on a daily basis, excellent interpersonal skills are a must!

WHAT WE EXPECT:

 • University degree (preferably Economics, Business Administration, Law)
 • Excellent written and verbal communication skills in English;
 • Proficiency in MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint);
 • Dynamic, open-minded, ready-to-self-develop person;
 • Positive and constructive attitude;
 • Proven planning, organizational and analytical skills;
 • Ability to multitask, meet deadlines and prioritize effectively.

WHAT YOU’LL DO:

 • Act as an administrative support for all departments;
 • Provide support to the whole team, the Country Manager and the Leadership team members;
 • Update and maintain databases, records and filing systems (paper and electronic) ensuring readily accessible, up-to date information;
 • Synchronize the ordering / receipt / distribution / consumption of the office equipment and consumable materials;
 • Share documentation with the respective departments in a timely manner;
 • Help with generating different reports on office/cluster level, making sure data are always correct, reliable and updated accordingly.
 • Handle all incoming calls and welcome visitors as the first point of contact with our company.

WHAT WE OFFER:

 • Fixed term contract, at least 6 months (replacement for a maternity leave);
 • Superb working environment with challenging tasks;
 • Opportunity to be part of a friendly and highly professional team in one of the world’s leading multinational companies;
 • Work in a dynamic working environment and collaboration with colleagues across the BAT Group;
 • The ability to use cutting edge technologies;
 • Individual development and career opportunities.

If you meet the above requirements, please apply to the following link until 25th June 2021

[email protected]

We look forward to receiving your application!

*While we appreciate all the applications, please note that only short-listed candidates will be contacted.

***

Административен асистент

Скопје

Во потрага сме по привремен Административен асистент за нашата канцеларија во Скопје! Она што му треба на нашиот тим е прилагодлива и комуникативна личност, која има желба да учи и да се надоградува. Земајќи ја предвид природата на позицијата, задолжително е поседување на одлични меѓучовечки вештини!

КОИ СЕ НАШИТЕ ОЧЕКУВАЊА:

 • Универзитетска диплома (пожелно Економски, Бизнис администрација, Правен факултет);
 • Одличен говорен и пишан англиски јазик;
 • Познавање на MS Office пакетот (Outlook, Excel, Word, PowerPoint);
 • Динамичност, ефективност, висока мотивираност и самоиницијативност;
 • Тимски дух и позитивен став;
 • Високо развиени аналитички и организациски способности и прецизност во работењето;
 • Способност за извршување на работните задачи во зададените рокови и проценка на приоритети.

КОИ ЌЕ БИДАТ ВАШИТЕ ОБВРСКИ:

 • Административна поддршка на сите сектори, Генералниот менаџер и Leadership тимот;
 • Ажурирање и одржување на база на податоци, евиденција и архивирање (документација во хартиена и електронска форма), со цел овозможување на лесно достапни, ажурирани информации;
 • Задолжен/а за набавка, прием, распределба и употреба на канцелариска опрема и потрошни материјали;
 • Навремено проследување на документација до соодветниот сектор;
 • Креирање извештаи на ниво на канцеларија/cluster користејќи точни, прецизни и ажурирани податоци;
 • Прием и проследување на повици и прием на странки.

КОИ УСЛОВИ ГИ НУДИМЕ:

 • Договор на определено време со времетраење од минимум 6 месеци (замена за породилно отсуство);
 • Одлична работна атмосфера и користење на најновите напредни технологии при работењето;
 • Динамична средина и соработка со колеги од сите канцеларии од BAT групацијата на интернационално ниво;
 • Можност да се биде дел од пријателски и високо професионален тим во една од светските водечки мултинационални компании;
 • Личен развој и кариерни можности.

Доколку ги исполнувате горенаведените критериуми, Ве молиме испратете ја својата биографија на адресата подолу, најдоцна до

25ти јуни 2021

[email protected]

Ги очекуваме вашите апликации!

* Ве молиме имајте предвид дека само апликациите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.