ELEKTROMONTER (M/F)

 • Објавен пред 12 месеци
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 15.12.2017
 • Позиција: Електро/машински техничар
 • Локација: Скопје

Për nevojat e Qendrës Energo tё Кonsumatorëve nё Manastir, Grupa 2 – Shërbimi i klientëve, kërkojmë:


ELEKTROMONTER (M/F)


Përshkrimi i detyrave nё punё:

 • Kyqje dhe çkyqje e konsumatorëve në rrjetin shpërndarёs,
 • Leximi i të dhënave nga njehsorët,
 • Kontrolli i kyçjeve dhe pikave matëse,
 • Ndërrimi i njehsorëve të konsumatorёve,
 • Pranimi, përpunimi, ruajtja, përditësimi dhe sistemim i dokumentacionit,
 • Ndihmë për largim të defekteve,
 • Zbulimi dhe paraqitja e parregullsive të objekteve elektro-energjetike dhe paisjeve matëse.

 

Kualifikimet e nevojshme dhe karakteristikat personale:

 • Shkalla IV e arsimimit në Elektroteknikë - Energjetikë,
 • Kualifikimet për punё me tension do të konsiderohen si pёrparsi,
 • Aftësitë kompjuterike do të konsiderohen si pёrparsi,
 • Patent shoferi,
 • Përgjegjësi, besnikëri dhe aftёsi pune në grup,
 • Komunikim i mirë dhe fleksibilitet.

 

Nëse jeni të interesuar për karrierë në EVN Elektrodistribuimi, dërgoni biografinё Tuaj tё shkurtër dhe letër motivuese nё jobs.evnelektrodistribucija@evn.mk ose plotësoni aplikimin elektronik në faqen tonë të internetit www.evn.mk deri mё 15.12.2017.
Vërejtje: Nё pajtueshmёri me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, nëse dёshironi që tё dhёnat Tuaja të ruhen në data bazën tonë, përveç CV-së Tuaj dhe letrës motivuese duhet të dërgoni edhe deklaratë për leje shfrytёzimi të tё dhënave personale për nevojat e punёsimit (https://www.evn.mk/Careers/OnlineApplication.aspx)
КАRRIERA NË EVN

КЛИКНИ