Сервисери за техничка подршка

 • Објавен пред 7 месеци
 • Зонел Софтвер
 • Активен до 03.05.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

ZONEL Software oбјавува конкурс за 2 (два) Сервисери за техничка подршка

Знаења и потребни вештини:

 • Познавање и искуство со инсталации на оперативни системи, апликации
 • Сервисирање и одржување на SQL бази на податоци
 • Познавање на компјутерски компоненти, склопување на компјутерски системи и работа со мрежи
 • Иницијативност и спремност за помош во решавање на различни проблеми од техничка природа во користење на софтверските апликации
 • Познавање на Office (Word, Excel, P. Point)
 • Пожелно: Познавање на корпоративно работење на една компанија од аспект на книговодство (финансово, материјално, малопродажба, плати)
 • Пожелно: Познавање на англиски јазик
 • Позитивен неконфликтен пристап во контакт со комитенти и колеги

Клучни задачи и одговорности:

 • Инсталирање на апликативни решенија
 • Откривање и решавање на проблеми во врска со користењето на апликативните решенија од страна на клиентот, по телефон, во простории на компанијата или во простории на клиентот
 • Самостојно и совесно извршување на секоја задача
 • Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
 • Навремено информирање на комитентот за потребните информации согласно договорените термини
 • Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници
 •  

Предност ќе имаат кандидатите со претходно познавање на HELIX системот и другите апликации изработени од ЗОНЕЛ Софтвер.

Вашето CV испратете го на konkurs@zonel.com.mk

ZONEL SOFTWARE

2401-204, 2402-274
konkurs@zonel.com.mk
www.zonel.com.mk

КЛИКНИ