Сметководител

 • Објавен пред 3 недели
 • Бебел Тојс Лтд Дооел
 • Активен до 15.06.2021
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

За компанијата

Bebel Fashion е млада компанија која се занимава со малопродажба на женска модна облека. За кратко време успеавме да станеме препознатлив бренд на македонскиот пазар и да направиме една од поголемите мрежи на бутици во Скопје. Моментално имаме 6 продавници во Скопје и 1 продавница во Куманово и сопствен e-shop, со план во наредната година да се прошири нашата продажна мрежа и во други градови во Македонија.

Како сметководител во Бебел ќе имаш можност да работиш во брзорастечка компанија. Твојата кариера ќе расте како што растеме и ние.

Опис на работното место

Сметководителот ги евидентира и контролира сите сметковотсвени настани во компанијата. Ја  конторлира целата потребна документација во малопродажбата, ги потготвува документите за надворешното сметковотсво и извршува разни административни задачи.

Главни одговорности

 • Навремено и точно книжење на сите сметковотсвени настани во финансово и матријално сметковотсво
 • Сложување на аналитичките картици
 • Изготвување на сметковотсвено финансиски извештаи
 • Контрола на книгите и документацијата во малопродажба
 • Следење на трошоците и паричните текови во компанијата
 • Комуникација и координација со надворешно сметковотсво
 • Комуникација со сите релевантни државни институции
 • Активно познавање и следење на актуелните случувања и законски регулативи во областа на финансии
 • Изготвување на финансиски извештаи (извештај за парични текови, биланс на успех, биланс на состојба)  и предлагање насоки за понатамошно дејствување
 • Изготвување и менаџирање на буџетот на компанијата
 • Анализирање на финансиските показатели (варијабилни и фиксни трошоци, цена, маржа, правење на “what if” анализи) и споредба со планираните финансиски резултати
 • И други административни обврски

Потребни квалификации

 • ВСС (високо образование) –економски факултет;
 • Уверение за завршен курс сметковотсво или обука за финансиски аналитичар;
 • Познавање на управувавчко сметковотсво и финансов менаџмет би се сметало за предност;
 • Работно искуство минимум 2 години во сметковотсво, пожелно во малопродажба;
 • Аналитички способности, ориентиран кон успех, оптимизација на процеси, високо развиено чувство за координирање на трошоци и економичност;
 • Одлично познавање на софтверски решенија- MS Office;
 • Познавање на софтвер за сметковотсво;
 • Способност за разрешување на проблеми;
 • Одлични интерперсонални и комуникациски способности, пишани и усни за ефикасна интеракција со персоналот и другите одделенија.

Работно време: понеделник – петок 09:00 до 17:00. Викенди и дрзавни празници не се реаботни

Апликацијата може да ја пратите на: [email protected]

Благодариме за апликацијата.

Вашата апликација се разгледува од нашиот тим.

Поздрав

Ваш Бебел