графички дизајнер

ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје има потреба од:

 

Графички дизајнер

 

 ХИБРИДЕАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е македонска фирма основана во декември 2017 и работи на промотивни кампањи и продажба на сопствени производи, исто така нуди услуги од полето на графичкиот дизајн и маркетинг за потребите на други клиенти. Канцелариите се лоцирани на ул. Ленинградска 102г во Скопје, во рамки на coworking просторот Некст Ген.

Апликацијата, како и подетални информации за фирмата и работното место можете да најдете на следнот линк: https://goo.gl/forms/e3KDUg84qBor6iA62

За сите прашања може да се обратите на: hybrideasmk@gmail.com

КЛИКНИ