Сметководител

Ад Вербум Доо Скопје бара одговорен професионалец за работна позиција  - СМЕТКОВОДИТЕЛ

Обврски и одговорности:

- Изработка на завршна сметка

- Известувања кон сите државни институции НБРМ, УЈП и сл.

- Комплетно евидентирање на сите влезни, излезни фактури,

- Извршување и евидентирање на денарски и девизни изводи

- Изработка на ДДВ пријави

- Водење и сметководствено евидентирање на благајна

- Сложување аналитички картици со купувачите и добавувачите

Потребни квалификации:

- IV –економски техничар или VII степен- економски факултет –

Предност:

 - лиценца за овластен сметководител

 -  Познавање на сметководствен софтвер Pantheon

Потребни вештини и способности: -

 Аналитичност - Ориентација кон детали - Прецизност - Познавање на MS Office

КЛИКНИ