UNIX инженер за системи за далечинско управување (М/Ж)

 • Објавен пред 12 месеци
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 16.11.2017
 • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
 • Локација: Скопје

UNIX инженер за системи за далечинско управување (М/Ж) 
 
 
Опис на работните задачи:
 
Инсталација, пуштање во работа, детекција на грешки и одржување прво ниво на целосниот SCADA систем, целосната мрежна опрема (LAN\WAN  мрежни уреди) и крајните уреди за далечинско управување, како и мониторирање на целокупниот систем за далечинско управување на ЕЕО и целокупната мрежна опрема преку централен систем за управување.
 
Потребни компетенции / предзнаења:
 


 Познавања во:

 • UNIX shell programing,
 • Perl,
 • C++ . 

 

Познавање на работа со: 

 • RTU, IED,PLC ќе се смета за предност, 
 • Основни познавања при програмирање на на уредите за далечиско управување, 
 • Основни познавања при дефинирање на функциски дијагарами. 

 

За предност ќе се смета:

 • Познавање на комуникациски протоколи - IEC60870-5-101/104, IEC6061850, TCP/IP, MODBUS, DNP3,
 • Основни познавања од SCADA системи, работа со Електродистрибутивните системи,   
 • Искуство со мрежно/комуникациска опрема - модеми (радио, GPRS и сл.) ,Switche-еви , Router-и, Firewall-и.

 
Квалификации и лични карактеристики:

 • Високо електротехничко образование, 
 • Работно искуство најмалку 2 години, 
 • Напредни познавања на MS Excel, 
 • Напредно користење на пишан и говорен англиски јазик, 
 • Возачка дозвола – Б категорија, подготвеност за работа на терен,  
 • Ефикасно, навремено и брзо реагирање при барање од корисниците на SCADA системот,  
 • Способност за детектирање на проблеми, изнесување факти и подготвување и презентирање на валидни заклучоци,  
 • Проактивност, иницијативност, аналитичност, 
 • Способност за тимска и самостојна работа,  
 • Почитување на зададени временски рокови при реализација на доделени задачи.

 
 
Доколку сте заинтересирани за кариера во ЕВН Македонија, на: jobs.evnelektrodistribucija@evn.mk испратете куса биографија и мотивационо писмо, или потполнете ја електронската апликација на нашата интернет-страница http://www.evn.mk
 
Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување (https://www.evn.mk/Careers/OnlineApplication.aspx)
 
 

КЛИКНИ