Оперативен менаџер

(преземи го огласот како PDF)

General Goods Софија е реномирана компанија во областа на месната индустрија, која поради проширување на територијата на РСМ има потреба од:
Оперативен менаџер
Потребни квалификации:
• Завршено високо образование,
• Менаџерски способности и претходно соодветно работно искуство
• Поседување на возачка дозвола Б категорија – активен возач
• Задолжително познавање на англиски јазик за деловна комуникација
Личен профил:
• Организираност, одговорност, педантност
• Самоиницијативности, самомотивираност при извршување на работните задачи
• Способност за тимска работа и лидерски способности
• Препознавање на приоритети
• Динамичност и креативност
• Комуникативност и професионален однос со коминтентите
• Лојалност, чесност и дискреција
Работни обврски:
• Контрола на фабриката и комуникација со технолог и шефови на смена
• Супервизија на квалитет на производ
• Почитување и следење на сите технолошки процеси и административни стандарди
• Примање на нарачки од страна на тимот за продажба и групирање на нарачки по реони
• Контрола на ФИФО стандарди и следење и контрола на HACCP и сите други стандарди
• Комуникација со тим за продажба и набавка
• Работа со софтвер и вршење на анализи
• Набавка на репро материјали и комуникација со локални добавувачи
• Врска помеѓу фабриката и администрацијата кои ќе бидат во служба на компанијата
• Комуникација со дистрибутери за извоз на производи и пропратна документација
• Соработка со канцеларија во Софија во врска со увоз на производи во РСМ и комуникација со локални шпедитерски компании
• Лицето ќе биде ополномоштено да ја претставува компанијата пред сите надлежни институции и ќе биде одговорно за соработка со ветеринарна служба, даночна инспекција и сите државни органи
Доколку сте заинтересирани, испратете Ваша кратка биографија (CV) на следната email адреса: ceo@generalgoods.eu

КЛИКНИ