Работник во магацин

Врз основа на член 22 и член 23 од Закон за работните односи , Друштво за транспорт, трговија и услуги КОЛА ЛОГИСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.,,Качанички пат,, бр.254, Визбегово, тел:02 2656-770, објавува оглас за вработување за работно место:

 

Работник во магацин - 2 (два) извршители

на определено време од 1 (еден) месец со можност за продолжување

 

 

     Услови за вршење на работа:

 

  • ССС
  • Возачка дозвола Б категорија
  • Работно искуство ќе се смета за предност

 

Краток опис на работните обврски:

 

  • Спремање на роба за испорака по нарачка;
  • Одговорен за материјалната и финансиска состојба за стоката која ја спрема;
  • Врши утовар-истовар за потребите на магацинот;

 

Работното време трае 40 часа неделно во работната недела и тоа:

прва смена од понеделник до петок од 07:00 часот до 14:00 часот и во сабота од 07:00 часот до 12:00 часот;

втора смена од понеделник до петок од 13:30 часот до 21:30 часот, и од вторник до петок од 13:30 часот до 21:30 и сабота од 11:30 часот до 19:30 часот.

 

Нето платата изнесува од 14.000 денари до 22.500 денари.

 

Сите заинтересирани кандидати да испратат кратка биографија (CV) на е-маил hr@kolalogistika.com.mk или на ул. Качанички пат бр.254 во рок од 5 работни дена од 11.07.2019 година до 17.07.2019 година со назнака апликација за работно место Работник во магацин.

 

Изборот за соодветен кандидат ќе се врши во рок од:

Доколку се пријавиле до 200 кандидати за работното место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

 

 

                                                                                                                     Лице за контакт :

                                                                                                              Марина Михајловска

 

КЛИКНИ