Специјалист за корисничка поддршка

 • Објавен пред 3 месеци
 • Jongis
 • Активен до 20.03.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Работни обврски:

 • Професионална корисничка поддршка за крајните корисници на апликативниот софтвер,
 • Агилна комуникација преку повеќе канали – телефон, писмена електронска комуникација преку helpdesk систем со голем број на корисници,
 • Идентификација и приоритизација на проблеми кои може да влијаат на исправното функционирање на системот или одредени негови елементи,
 • Управување со проблеми на корисниците и нивно решавање,
 • Тестирање на web базирани апликации, откривање и евидентирање на неправилности
 • Соработка со тимот за развој на продуктот, придонесувајќи кон стратегијата за развој на продуктот со уникатниот увид кон корисничките искуства

Минимално потребни способности и вештини:

 • Одлични комуникациски способности, концизно и прецизно изразување при составување одговори и дописи и при вербална комуникација
 • Техничка подготвеност за користење workplace апликации како G suite алатки, Microsoft Office продукти, helpdesk системи и сл.
 • Одлична организација на работни задачи и ефикасно менаџирање со време
 • Способност за работа во тим во и надвор од рамките на компанијата
 • Одлично познавање на Македонскиот јазик, добро познавање Англиски јазик
 • Способност за самостојна работа, информирање од достапни ресурси, и само-одговорност за исполнување на целите на проектот и обезбедување високо ниво на корисничко задоволство

Посакувани квалификации:

 • Претходно искуство во улога поврзана со корисничка поддршка во B2B ИТ средина
 • Претходно искуство со апликации за колаборација, корисничка поддршка, менаџирање на задачи/проекти и сл. Ве молиме наведете ги истите во вашата апликација.
 • Познавање на концептите на корпоративно работење на една организација од аспект на финансии, управување со материјали/залихи, законска усогласеност, изготвување комерцијални извештаи и сл.
 • Искуство во имплементација на софтверски решенија (ERP, EHR, HIS …) во корпоративен или здравствен сектор

 

Локација: Скопје

Заинтересираните кандидати своите апликации може да ги испратат на careers@jongis.com со назнака за работната позиција за која аплицираат.

Ќе бидат контактирани само кандидатите што ќе бидат поканети на интервју.

КЛИКНИ