ДИЗАЈНЕР/ПРИПРЕСС и ОРГАНИЗАТОР

Арт Принт Студио, има потреба да вработи: 

 

ДИЗАЈНЕР/ПРИПРЕСС и ОРГАНИЗАТОР

 

Опис на работата и работните задачи:

 • Арт Принт Студио има потреба од дизајнер и познавач на преипрес монтажа, со работно искуство од минимум 1 година,
 • Арт Принт е спремен да го дообучи лицето, за припрес одделот.   


За таа цел потребно е лицето да поседува:

 • Особен интерес за работа со машини и нивно одржување,
 • Лична и професионална ефективност,
 • Прецизност и ажурност во работата,
 • Подготвеност за работа во тим, во производствен погон,
 • Подготвеност да ја прифати фирмата како своја.

 

Лицето ќе ги има следнивe задачи: 

 • Да организира и да работи во дизајнерскиот, препрес и дизајнерскиот одел на веб дизајнот,
 • Преку превземање информации и координација со организаторот во печатениот одел и организаторот за доработка ќе го испланира денот на вработените во дизајн/веб/SEO одделите во печатница, 
 • Во текот на работниот ден се грижи сите дизајнерски, преипрес и припремни работи да бидат готови на време, преку систем за контрола и да ги проследи до двајцата колеги од доработка и печатница, за да можат двајца да продолжат со понатамошниот процес, 
 • На крајот од денот има состанок со двајцата колеги и спрема план за работа за наредниот ден, 
 • Почетна плата НАД 20.000 денари. 

 

Можност за добра заработка после воспоставување, усогласување и координација на целиот систем. 

Вашето CV пратете го на емаил: artprintstudio@gmail.com, со задолжителна назнака ,, ДИЗАЈНЕР-ОРГАНИЗАТОР”.  
Општи правила за аплицирање:  Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот).  Назнака на позиција за која се аплицира. 

КЛИКНИ