Работник за обезбедување и ППЗ

Професионален пристап за работа со лиценца А за приватно обезбедување, за работа со системи за контрола на влез-излез, централи за дојава, алармни системи и видео надзор (CCTV), противпожарна заштита, со претходно искуство во работа на обезбедување на индустриски објекти.

Услови:

Образование: ССС, Лиценца А за приватно обезбедување,  Курс за противпожарна заштита, Возачка дозвола Б категорија, Солидно познавање на англиски јазик, Работа со компјутер, Работно искуство: минимум 2 години

пријави се доставуваат на адреса: rmucev@balkan-energy.com.mk 

КЛИКНИ