Административен работник

Потребно е лице со познавање на административни / канцелариски работи и со искуство минимум 2 години во областа.

Работните задачи се приближно следните:

- водење на архива (архивирање на влезни и излезни документи, нивно комплетно средување, навремена достава на информациите од влезните документи до претпоставените лица)

- познавање и работење со електронскиот систем на АВРМ и ФЗОМ за вршење на пријави, одјави, промени и тн.

- следење на досиеја на вработените и целокупно одржување на истите (изготвување на договори за вработување, решенија за одмори, следење на отсуства и боледувања, изработување на различни потврди, изготвување на различни санкции) 

- прием на телефонски повици

- прием на нови лица заинтересирани за работа и нивно упатување во работата

- солидно познавање на програми за канцелариско работење (outlook, word, excel и тн.)

Потребно е поседување на возачка дозвола Б категорија и познавање на англиски јазик.

Заинтересираните може да се пријавуваат во наредните 30 дена на електронската адреса посочена погоре во огласот, а одбраните ќе бидат телефонски контактирани и повикани за разговор.