Курир

Адвокатско друштво Тошиќ&Јевтиќ има потреба од курир за достава на правна документација и предмети.

Опис на работна позиција:

 • Навремена достава на правна документација 

 • Љубезност спрема клиентите

Потребни квалификации:

 • Завршено средно образование

 • Способност за вршење на работа надвор и во различни временски услови

 • Способност за работа во тим

 • Работа во кус рок

 • Претходно работно искуство не е потребно.

Очекувани способности и вештини:

 • Планирање и координација на активности

 • Одржување на ред во своите дневни задачи

 • Водење евиденција на навремена и точна достава

 • Организирана и комуникативна личност

Ние нудиме:

 • Пријатна работна околина

 • Дополнителни бенефиции

 • Работното време е 40 часа неделно

 • Одлични услови и обука од страна на адвокатското друштво.

Заинтересираните кандидати треба да испратат CV на е-маил адресата: [email protected]

Селектираните кандидати ќе бидат дополнително контактирани по писмен пат на е-маил адресата на заинтересираниот кандидат, за терминот на усно интервју.