Оператори

 • Објавен пред 6 месеци
 • Executive Search Consulting
 • Активен до 13.01.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Executive Search Consulting (ESC) e дел од Workforce Human Resource - регионална компанија за човечки ресурси која работи во земјите на Адриатик регијата и има повеќе од 20 години искуство во HR индустријата, при што секојдневно поддржува над 500 клиенти и над 5.000 соработници.

Нашите решенија се дизајнирани според вашите потреби, без разлика дали барате работа или сте работодавач, било да ви требаат 1 или 1.000 вработени. Обезбедуваме поддршка при регрутација, вработување, трудово право и консалтинг за човечки ресурси, пресметка на плати, аутсорсинг на процесот на регрутација и onsite менаџмент.

За нашиот клиент Фруктал Мак А.Д. Скопједел од Nectar Group, бараме мотивирани кандидати за следниве позиции:

ОПЕРАТОР НА ФИН ФИЛТЕР И ПАСТЕР

(1 извршител)

Основни задачи:

 • Ракува со уреди за фина филтрацијa, го подготвува уредот за работа, миење во согласност со зададено упатство
 • Го контролира квалитетот на филтрираниот сок, го контролира режимот на филтрација
 • По потреба работи и други работи
 • Примена и одржување на документиран систем за квалитет и систем за безбедност на производи во доменот на одговорност (ISO-9001 и ISO-22000, HACCP)
 • Се приджува кон сите мерки за противпожарна заштита и заштита при работа

Профил на кандидатот:

 • III степен на стручна подготовка, КВ работник – манипулант во прехранбена индустрија, механичар, електромеханичар
 • Посветеност и одговорност кон работата, развој на добри меѓучовечки односи

Услови за работа:

 • Прва, втора и трета смена, 40 работни часа неделно, работа во производствен погон
 • Ангажман на 6 месеци, со можност за договор на неопределено работно време
 • Основна месечна нето плата: 21.000,00 мкд

 

ОПЕРАТОР НА ПАСТЕРИЗАЦИЈА И ПОЛНЕЊЕ НА ЛИНИЈА ЗА АСЕПТИЧКО ПАКУВАЊЕ

(1 извршител)

Основни задачи:

 • Ракува со асептичен уред за пастеризација и полнење на каши од овошје и зеленчук
 • Пастеризација на каши и полнење во асептични вреќи
 • Подготовка на уредот за работа
 • Перење на уредот според упатство и контрола на квалитетот на наполнетата амбалажа
 • Го контролира режимот на пастеризација и ладење на пастеризаторот
 • Врши подготовка на пастеризаторот за работа
 • Управува и ја следи работата на пастеризаторот
 • Одржување на лична хигиена, хигиена на опремата, средствата за работа и работниот простор
 • Евидентира и известува за неможности за работата кај сменскиот технолог
 • Примена и одржување на документиран систем за квалитет и систем за безбедност на производи во доменот на одговорност (ISO-9001 и ISO-22000, HACCP, ISO 22000)
 • Обучува нови оператори
 • Се приджува кон сите мерки за противпожарна заштита и заштита при работа
 • Работи и други работи по налог на претпоставениот.

Профил на кандидатот:

 • I-III степен на стручна подготовка, КВ работник – манипулант во прехранбена индустрија, механичар, електромеханичар.   
 • Посветеност и одговорност кон работата, развој на добри меѓучовечки односи

Услови за работа:

 • Прва, втора и трета смена, 40 работни часа неделно, работа во производствен погон
 • Ангажман на 6 месеци, со можност за договор на неопределено работно време
 • Основна месечна нето плата: 21.000,00 мкд

ОПЕРАТОР НА ПРЕСА

(1 извршител)

Основни задачи:

 • Ракување со уред за пресување (преса за овошна маса)
 • Врши правилно перење на пресата
 • Ги одржува пресите во исправна состојба, врши замена на филтер елементите
 • Одговорен е за квалитетно пресување на суровините
 • По потреба работи и други работи
 • Примена и одржување на документиран систем за квалитет и систем за безбедност на производи во доменот на одговорност (ISO-9001 и ISO-22000, HACCP, ISO 22000)
 • Обучува нови оператори
 • Се приджува кон сите мерки за противпожарна заштита и заштита при работа

Профил на кандидатот:

 • I-III степен на стручна подготовка, КВ работник – манипулант во прехранбена индустрија, механичар, електромеханичар
 • Посветеност и одговорност кон работата, развој на добри меѓучовечки односи

Услови за работа:

 • Прва, втора и трета смена, 40 работни часа неделно, работа во производствен погон
 • Ангажман на 6 месеци, со можност за договор на неопределено работно време
 • Основна месечна нето плата: 21.000,00 мкд

ОПЕРАТОР НА УПАРИВАЧ И ДЕАРОМАТИЗЕР

(1 извршител)

Основни задачи:

 • Ракува со уредот за деароматизација и концентрирање
 • Го подготвува уредот за работа
 • Го мие уредот согласно упатство
 • Го контролира процентот на сува материја на полуконцентратот и концентратот и температурата на ладење
 • По потреба работи и други работи
 • Примена и одржување на документиран систем за квалитет и систем за безбедност на производи во доменот на одговорност (ISO-9001 и ISO-22000, HACCP, ISO 22000)
 • Обучува нови оператори
 • Се приджува кон сите мерки за противпожарна заштита и заштита при работа

Профил на кандидатот:

 • I-III степен на стручна подготовка, КВ работник – манипулант во прехранбена индустрија, механичар, електромеханичар   
 • Посветеност и одговорност кон работата, развој на добри меѓучовечки односи

Услови за работа:

 • Прва, втора и трета смена, 40 работни часа неделно, работа во производствен погон
 • Ангажман на 6 месеци, со можност за договор на неопределено работно време
 • Основна месечна нето плата: 21.000,00 мкд

 

ОПЕРАТОР НА УЛТРА ФИЛТЕР

(1 извршител)

Основни задачи:

 • Ракува со уреди за ултра-филтрација на сок, подготовка на уредот за работа, миење според инструкции
 • Го контролира квалитетот на филтрираниот сок, го контролира режимот на филтрација.
 • Во согласност со потребите на производствениот процес, ракува со вакуумски филтер за груба филтрација на сокот, го контролира квалитетот на филтрираниот сок, го контролира режимот на филтрација, и врши подготовката на уредот за работа, миење согласно дадено упатство
 • По потреба работи и други работи
 • Примена и одржување на документиран систем за квалитет и систем за безбедност на производи во доменот на одговорност (ISO-9001 и ISO-22000, HACCP, ISO 22000)
 • Се приджува кон сите мерки за противпожарна заштита и заштита при работа

Профил на кандидатот:

 • III степен на стручна подготовка, КВ работник – манипулант во прехранбена индустрија, механичар, електромеханичар.   
 • Посветеност и одговорност кон работата, развој на добри меѓучовечки односи.

Услови за работа:

 • Прва, втора и трета смена, 40 работни часа неделно, работа во производствен погон.
 • Ангажман на 6 месеци, со можност за договор на неопределено работно време.
 • Основна месечна нето плата: 21.000,00 мкд

Доколку ги исполнувате условите и сте мотивирани за некоја од огласените работни позиции, испратете ваше CV на jobs@workforce.mk најдоцна до 18 јануари 2019. Ве молиме назначете го насловот на позицијата за која се пријавувате. За повеќе информации слободно можете да се јавите на 02-2700-425.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг Ќе бидат контактирани.

КЛИКНИ