Ракувач со градежни машини

Потребни квалификации:

 • Минимум 3-ти степен на стручна подготовка ( КВ)
 • 2 години искуство со работа на некои од следните градежни машини:
  • Комбинирана машина-ровокопач/натоварувач
  • Мини комбинирана машина-ровокопач/натоварувач
  • Мини багер
  • Багер 20-30т
  • Основни познавања на механика

Потребни способности:

 • Способност за работа во тим
 • Активен возач на возила со Б-категорија
 • Снаодливост и самоиницијатива
 • Доверливост и прецизност во остварување на работните задачи
 • Подготвеност за работа во странство и деловни патувања

Нудиме:

 • Работа во пријатно опкружување и редовни примања
 • Полно работно време
 • Сместување за работници
КЛИКНИ