Претставник за продажба

Sales Representative

Претставник за продажба

Requirements:

Барања: 

Good communication skills

(Добри комуникациски вештини) 

Good presentation skills

(Добри презентациски вештини)

 Preferably call centar experience

(По можност да има call centar искуство)  

Work with target

(Навремено да ги исполнува целите)

 Basic level of MS Office knowledge

(Основно познавање на MS Office)

Preferably to have driving licence

(По можност да има возачка дозвола Б категорија)

 To be able to travel

(Да може да патува)

Preferably University degree

(По можност да има завршено високо образование)

 Кnowledge of the Albanian language 

(познавање на албански јазик-задолжително)