Соработник за правни работи - Охрид

 • Објавен пред 2 недели
 • ПРОМО
 • Активен до 22.11.2020
 • Позиција: Правник
 • Локација: Охрид

                                                    СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

                                                                          (за Охрид)

 

Профил на кандидатот:

 • Образование - ВСС Правен факултет, со завршен правосуден испит
 • Претходно искуство во областа
 • Одлично познавање на Microsoft Office (Excell, Word, Power Point)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлични организациски и комуникациски вештини
 • Прецизност, аналитичност и ориентираност кон резултати
 • Висок личен интегритет и деловна култура

 

Клучни одговорности:

 • Изготвување на одлуки од Генерален Директор, изјави до банки, полномошна, известувања и барања до надлежни институтции
 • Следење на рокови за доставување на извештаи до надлежни институции
 • Следење на законска регулатива и известување на соодветните сектори на кои се однесуваат конкретните регулативи
 • Застапување на Суд
 • Вадење на потврди, информации, имотни листови, решенија од надлежни органи и институции
 • Доставување на потребна документација до надлежните инспекциски органи, ревизорски куќи, банки
 • Составување на договори, анекси на договори и спогодби
 • Изработува одлуки, решенија и акти за остварување на права, обврски и одговорности на вработените
 • Архивски работење со водење и средување на документација
КЛИКНИ