Бато&Дивајн: Машински инженер

Bato&Divajn Graphic Center водечка компанија во графичката индустрија, објавува оглас за вработување на Машински инженер со завршено релевантно високо образование, за следење, организирање и координирање на процесот од нарачка, преку производство, до испорака на печатени материјали, вклучувајќи изработка на калкулации, следење на статус на производство и планирани испораки, состојба на технички ресурси, лагер на репро материјал и потребни алати итн.

 

 

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат наведените квалификации потребно е да достават (по пошта или e-mail) кратка биографија (CV) и скорешна фотографија со наведување на позицијата за која аплицираат, најдоцна до 25.07.2017 год. на:

 

 

Графички центар БАТО & ДИВАЈН

ул. Борис Трајковски бр.314, 1000 Скопје,

e-mail: careers@batodivajn.com

www.batodivajn.com

 

 

КЛИКНИ