Агент за продажба

  • Објавен пред 2 месеци
  • MPG Solutions
  • Активен до 27.03.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Цела Македонија

ДОКОЛКУ: 
- Сакаш да работиш во динамична средина исполнета со предизвици
- Поседуваш одлични комуникациски и презентациски вештини
- Живееш во Скопје, Тетово или Гостивар и одлично го познаваш албанскиот јазик

ТОГАШ:
Можеби токму вие сте личноста што ни е потребнa!

Интересно и динамично работно опкружување каде што можете да работите и да учите, да се стекнете со многу нови искуства, но и да се забавувате на евенти е само дел од она што ние го нудиме.

Оваа позиција накратко подразбира: посета на ритеил објекти и интеракција со полнолетни потрошувачи, учество во реализација на најразлични маркетинг кампањи и активности на клиентот, пополнување извештаи и рапортирање на Работодавачот и неговиот клиент, усно и преку уреди за комуникација

Aплицирај на линкот http://apply.mpg.mk и очекувај повик од нашиот тим!
____________________________________________

Nëse:
- Deshiron të punosh ne ambient dinamik të mbushur me sfida
- Posedon aftesi komunikative dhe prezantuese të shkëlqyeshme 
- Jeton në Shkup, Tetovë ose Gostivar dhe njeh gjuhën shqipe në mënyrë përfekte

Atëherë:
Ndoshta saktësisht ju do të jeni personi I cili na duhet!

Një mjedis interesant dhe dinamik pune ku mund të punoni dhe të mësoni, te përfitoni me shumë përvoja të reja, por edhe të zbaviteni nëpër evonimente është vetëm pjesë nga ajo që ne ofrojmë.

Ky pozicion shkurtimisht nënkupton: vizitë të riteil objekteve dhe interaksion me konsumator të rritur, pjesëmarrje në realizimin e kampanjove komerciale nga më të ndryshmet dhe aktiviteteve të klientit, plotësimin e raporteve dhe raportimin e Punëdhënësit dhe klientit të tij, gojarisht dhe përmes pajisjeve për komunikim.

Apliko në linkun http://apply.mpg.mk dhe prit thirrje nga ekipa jonë!

КЛИКНИ