TEХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА

Активни огласи од ТАВ Македонија ДООЕЛ:

ПОЖАРНИКАР - ВОЗАЧ

TEХНИЧАР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА

 

ОСНОВНИ ОДГОВОРНОСТИ

 • Користење и разбирање на упатства и процедури од производител
 • Читање и разбирање на техничка документација
  • шеми
  • дијаграми
 • Спроведување на рутински активности за редовно одржување
  • дневни проверки
  • периодични проверки
  • сервисирања и сл.
 • Спроведување на активности за вонредно одржување
  • детектирање на проблеми и дефекти
  • поправка и сервисирање
  • замена на оштетени или дотраени делови,
  • замена на течности, подмачкување и сл.
 • Познавање и искуство за користење на наменска и специјална опрема и алат за поправка на возила
 • Познавање, работа и одржување на хидраулични и пневматски системи
 • Проверка на сервисирањето на возилото или опремата со тест за прилагодување на контролите и системите поради поефикасна дијагностика и избегнување од повторување на дефекти
 • Ажурирање на соодветна документација после секоја проверка/поправка

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Средно Техничко Образование  (IV степен) – Автоелектричар, Електроничар
 • Возачка дозвола - Б категорија
 • Лиценца и важечки сертификати од областа
 • Најмалку 2 години работно искуство во областа на Механика, АвтоЕлектрика и Електроника, и електрични инсталации, читање на стручна литература (шеми и симболи)
 • Познавање на Англиски јазик и компјутери
 • Организациски вештини и тимска работа

 

Со испраќање на Вашето CV сметаме дека сте согласни да ги чуваме Вашите лични податоци до 6 месеци во нашата база согласно правилата за заштита на личните податоци.


Ве молиме имајте во предвид дека само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

Во очекување сме на Вашите апликации!

КЛИКНИ