ELEKTRO INZHINJER

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik - Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësim të ri për pozitën vijuese:

ELEKTRO INZHINJER

 

Përshkrim i detyrave të punës:

 

 • Implementon ndryshime në prodhimtari
 • Shfrytëzon mjejte për diagnostifikim të sistemeve të autobusëve, zbulon gabime
 • Propozon zgjidhje për gabimet e identifikuara me ndihmën e mjeteve diagnostifikuese duke shfrytëzuar skema elektrike, hidraulike, termodinamike ose principiele pneumatike.

Përdor softuer për vizatim dhe dizajnim të skemave elektrike dhe llojeve tjera të instalimit.

 

Arsimi i nevojshëm, aftësitë, njohuritë dhe përvoja

 

 • Arsim i lartë në fushën e Elektroteknikës ose Megatronikës
 • Përvojë pune prej së paku 2 viteve në mjedis prodhimi
 • Shfrytëzimi i mjeteve softuerike për vizatim teknik
 • Njohje e avancuar e gjuhës angleze (lexon,shkruan,flet)
 • Leje e vozitjes – B kategori;

 

Përvoja e punës e cila do të merret si përparësi

 

 • Përvojë në diagnostifikim të makinave
 • Njohje e CAN sistemeve
 • Njohje e sistemeve të lëndeve djegëse (fuel cells)
 • Programimi i PLC ose lloj tjetër të pajisjeve
 • Përvojë me projektim ose mirëmbajtje të sistemeve pneumatike ose hidraulike

 

Çfarë ofrojmë:

 

 • Të ardhura kompetitive mujore në tregun e punës në RM;
 • Punë në ambient të sigurtë dhe të shëndetshëm me respektimin e të gjitha normave për siguri dhe shëndet gjatë punës;
 • Mundësi për aftësim profesional, trajnim dhe avancim në vendin e punës;
 • I siguruar transport me autobus deri në vendin e punës dhe pas;
 • I siguruar ushqimi në bife moderne;

 

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni duke dërguar CV-në tuaj në www.vanhool.mk, në pjesën e “pozita të hapura pune”.

 

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë.

 

Duke dërguar CV-në tuaj pajtoheni që e njejta të regjistrohet dhe të mbahet në databazën tonë të kandidatëve për një periudhë 12 mujore.

 

Afati përfundimtar për aplikim është:15/03/2019

 

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të merren parasysh

КЛИКНИ