Сортирач на отпадна хартија

Еко Стар Рециклажа Дооел Скопје има потреба од вработување на еден сортирач на отпадна хартија условите кои треба задолжително да ги исполнува кандидатот се:

1. кандидатот да биде на возраст од 35-50 години

2. кандидатот треба да е без работен однос 10 години во последните 15 години(или да има само 5 год. работен стаж во последните 15 години) и најмалку 3 месеци пред вработувањето да нема работен однос.

Адреса за апликација trajce.ilievski@ekostar.mk  тeл.071204778

 

КЛИКНИ