ЕВРОТИП Спортски обложувалници има потреба од PHP Developer

Активни огласи од ЕВРОТИП - спортски обложувалници:

РЕФЕРЕНТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО И МАГАЦИНСКО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Потребно Образование, Вештини и Способности:


    ПознавањеOOP концепти и софтверски архитектури
    Познавањена PHP, HTML, CSS3, Javascript, XML, JSON;
    Познавањена релациони бази на податоци;
    Способност за брзо адаптирање и прифаќање на веќе изработени проекти и
    продолжување на развој на постоечки апликативни решенија
    Добро познавање на англиски јазик
    Комуникациски вештини итимска работа
    Подготвенда учи и да работи со најнова компјутерска технологија
    Ориентираност кон решавање на проблеми
    Ефективност, ефикасности одговорностпри исполнувањето на обврските
    Чесност и доверливост

Одговорности и работни задачи:

    Анализа и дизајн на софтверски решенија;
    Развој на софтвер и пишување на техничка документација
    Одржувањена софтвер и бази на податоци
    Самостојно и совесно извршување на секоја задача
    Темелно тестирање на секоја завршена задача или операција
    Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови.
    Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа соповеќе учесници.
    Заинтересираните кандидати да испратат CV со своите контакт информации на hr@evrotip.mk

КЛИКНИ